Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Użytki Ekologiczne
Nazwa

Powierzchnia

[ha]

Akt prawny
"Mszar Łęgno" 5,47

DZ.U. Nr 50-5819 - poz 752

Uchwała NR XL/361/2006 Rady Miejskiej w Nowogardzie

"Grabiński Mszar" 0,96 Uchwała NR XL/361/2006 Rady Miejskiej w Nowogardzie
"Bagno pod Uniborzem" 1,20 Uchwała NR XVII/103/04 Rady Miejskiej w Golczewie
"Małe Jeziorko" 0,52 Uchwała NR XVII/103/04 Rady Miejskiej w Golczewie