Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Rokita występują następujące pomniki przyrody:

Gatunek

 Opis

 Akt prawny

Cis pospolity
Taxus baccata

 2 cisy, osobnik żeński i męski, obw. 130-190 cm

 Dz.Urz. WRN z 20.08.70
Orze.139-1, poz. 100

 Dąb szypułkowy
„Władych"
Quercus robur

 1 egzemplarz, wiek szacowany na ok. 400 lat, obw. 500 cm

 Decyzja WRN 92/60

 Dąb szypułkowy
Quercus robur

 1 egzemplarz, nad Jeziorem Szczuczym w Golczewie, obw. 410 cm

 Uchwała nr XXVII/177/01
Rady Miejskiej w Golczewie

 Dąb szypułkowy
Quercus robur

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Las Samliński",obw. 520 cm

 Uchwała nr XXVII/177/01
Rady Miejskiej w Golczewie

 Dąb szypułkowy
Quercus robur

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Las Samliński",obw. 635 cm

 Uchwała nr XXVII/177/01
Rady Miejskiej w Golczewie

 Buk pospolity
Fagus silvatica

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Las Golczewski",obw. 420 cm

 Uchwała nr XXVII/177/01
Rady Miejskiej w Golczewie

 Buk pospolity
Fagus silvatica

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Las Golczewski",obw. 408 cm

 Uchwała nr XXVII/177/01
Rady Miejskiej w Golczewie

 Buk pospolity
Fagus silvatica

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Las Golczewski",obw. 330 cm

 Uchwała nr XXVII/177/01
Rady Miejskiej w Golczewie

 Buk pospolity
Fagus silvatica

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Las Golczewski",obw. 345 cm

 Uchwała nr XXVII/177/01
Rady Miejskiej w Golczewie

 Buk pospolity
Fagus silvatica

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Las Golczewski",obw. 384 cm

 Uchwała nr XXVII/177/01
Rady Miejskiej w Golczewie

 Brzoza brodawkowata
Betula verrucosa

 Golczewo, obw. 478 cm

 Uchwała nr XXVII/177/01
Rady Miejskiej w Golczewie