Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Rokita prowadzona jest również zgodnie z międzynarodowymi zasadami i kryteriami dobrej gospodarki leśnej zdefiniowanymi przez Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC), której potwierdzeniem jest certyfikat CSL/724/2014 UDT-CERT z terminem ważności dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie do 13.11.2017 r.