Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Rokita
Nadleśnictwo Rokita
91 418-65-81, 418-68-81, 461-44-07
914186581

Rokita 2

72-110 Przybiernów

NIP: 856-000-51-32

Nadleśniczy
Tomasz Szeszycki
914186581
Zastępca Nadleśniczego
Mariusz Wabiszczewicz
914186581
Główny Księgowy
Beata Polańska
914186581
Inżynier Nadzoru
Błażej Szymkowiak
914186581

Dział Gospodarki Leśnej

Dorota Przywara
Specjalista SL ds. Gospodarki i Handlu Drewnem
Tel.: 914186581 (335)
Piotr Kalczyński
Referent ds. Użytkowania Lasu
Tel.: 914186581 (336)
Barbara Adamczyk
Starszy Specjalista SL ds. Ochrony Lasu, Ochrony Przyrody i Gospodarki Łowieckiej
Tel.: 914186581 (333)
Jolanta Szymkowiak
Starszy Specjalista SL ds. Zagospodarowania Lasu
Tel.: 914186581 (337)
Paweł Kalczyński
Specjalista SL ds. Hodowli Lasu, Nasiennictwa, Selekcji i Szkółkarstwa
Tel.: 914186581 (332)
Czesław Skubisz
Specjalista SL ds. Ochrony Przeciwpożarowej Lasu
Tel.: 914186581 (211)

Dział Finansowo - Księgowy

Jadwiga Wiese
Starsza Księgowa
Tel.: 914186581 (612)
Magdalena Gawłowska
Księgowa
Tel.: 914186581 (615)
Michałowska Violetta
Księgowa
Tel.: 914186581 (613)
Joanna Wodecka
Księgowa
Tel.: 914186581 (614)

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Grzegorz Marks
Sekretarz
Tel.: 914186581 (671)
Marta Defratyka
Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: 914186581 (101)
Małgorzata Narolska
Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: 914186581 (672)
Dorota Siwicka
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 914186581 (672)

Stanowisko ds. Pracowniczych

Małgorzata Kucharska
Specjalista ds Pracowniczych
Tel.: 914186581 (131)

Posterunek Straży Leśnej

Rafał Pajestka
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 914186581 (221)
Piotr Muth
Strażnik Leśny
Tel.: 914186581 (221)

Stanowisko ds. Administrowania SILP

Marcin Gawłowski
Specjalista SL ds. administrowania SILP
Tel.: 914186581 (571)