Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie z Przedsiębiorcami w celu wyjaśnienia treści SIWZ

W dniu 5 listopada br. w Nadleśnictwie Rokita odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami w sprawie postępowania przetargowego pn. "Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rokita w latach 2020 - 2021".  

Spotkanie miało na celu wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest podstawowym dokumentem podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do sporządzenia SIWZ zamawiający zobowiązany jest w prawie wszystkich trybach postępowań w przedmiocie udzielenia zamówienia. Dokument ten zawiera przede wszystkim: warunki jakie powinien spełnić wykonawca, wykaz elementów jakie powinny znaleźć się w ofercie oraz podstawowe dane dotyczące zamówienia. Specyfikacja stanowi instrukcję dla wykonawców, w jaki sposób mają sporządzić prawidłową ofertę.

Fot. Paweł Kalczyński