Lista aktualności Lista aktualności

Saperzy w lesie

Saperzy kolejny raz interwencyjnie podjęli, wywieźli i unieszkodliwili kilka niewybuchów znalezionych przez leśniczego w lesie Leśnictwa Golczewo. Na ponad 200 hektarach Leśnictwa Golczewo funkcjonowała podczas II wojny światowej niemiecka montownia i magazyny amunicji. Kilka tysięcy sztuk niewybuchów pocisków będących w tutejszych lasach unieszkodliwili saperzy z Wojska Polskiego w latach 2004-2005 r., którzy kompleksowo oczyścili z niewybuchów 215 ha lasów Leśnictwa Golczewo na terenach, gdzie podczas wojny znajdowały się podziemne składy i montownia amunicji, wysadzone przez Niemców podczas wycofywania się w marcu 1945 r. Mimo oczyszczenia terenów przez saperów pracownicy Służby Leśniej znajdują niekiedy pojedyncze niewybuchy na tym i sąsiednim terenie, gdyż niemożliwe było stuprocentowe oczyszczenie silnie zakrzaczonego, porośniętego lasami terenu. Saperzy ma zgłoszenie leśników przyjeżdżają i unieszkodliwiają kolejne takie znaleziska.

Tekst: Tomasz Szeszycki.

Saperzy z WP podczas usuwania niewybuchów z lasu Leśnictwa Golczewo. Fot. Adam Wiśniewski.