Lista aktualności Lista aktualności

Pozyskanie i zrywka drewna w cięciach przedrębnych – trzebieżach w drzewostanach II klasy wieku na silnie podmokłych siedliskach olsu w Leśnictwie Rokita z wykorzystaniem mroźnej pogody ułatwiającej prace

Prace z pozyskania i zrywki drewna w cięciach przedrębnych w trzebieżach II klasy wieku na siedlisku olsu na silnie podmokłym terenie w pododdziale 765 b, g na powierzchni 10,20 ha wykonuje Zakład Usług Leśnych Sławomir Całusiński z Przybiernowa. Prace ścinkowe prowadzi harwester, na którym operatorem jest Krzysztof Całusiński, ścina on harwesterem ponad 90 % drzew, jedynie najgrubsze olchy ścina pilarką pilarz Andrzej Woźniak. Zrywkę prowadzi potężnym forworderem firmy John Deere na gąsienicach operator Piotr Całusiński. Podmokły grunt w olsie nie do końca zamarzł, lecz potężny ciągnik forworder na gąsienicach doskonale sobie radzi na grząskim gruncie na szlakach zrywkowych. Na skraju powierzchni trzebieżowej na niewielkim wyniesieniu rośnie duży żeński okaz cisa ogrodzony przez leśniczego Krzysztofa Klażyńskiego kilkanaście lat temu płotem z siatki, celem ochrony samosiewu cisowego przed zgryzaniem przez sarny. Ogrodzona powierzchnia wokół dorodnego cisa ma powierzchnię 0,03 ha i rośnie na niej ponad 40 dorodnych cisów – podrostu z samosiewu o wysokości od 80 cm do 2 m.

Zrywkę drewna pozyskanego harwesterem w drzewostanie olchowym II klasy wieku w ramach trzebieży wczesnej w pododdziale 765 g w Leśnictwie Rokita na silnie podmokłym gruncie prowadzi operator forwordera Piotr Całusiński z ZUL Sławomir Całusiński. Jest to nowoczesny forworder z gąsienicami umożliwiającymi zrywkę po silnie grząskim podłożu.

Ścinkę harwesterem w drzewostanie olchowym II klasy wieku w pododdziale 765 g w Leśnictwie Rokita na silnie podmokłym gruncie prowadzi operator harwestera Krzysztof Całusiński z ZUL Sławomir Całusiński.

Szlak zrywkowy w drzewostanie II klasy wieku w pododdziale 765 g w Leśnictwie Rokita na silnie grząskim podmokłym gruncie, który nie związał nawet kilkudniowy kilkunastostopniowy mróz. Grząski nie zamarznięty szlak zrywkowy pokazuje leśniczy Krzysztof Klażyński z Leśnictwa Rokita.

 

 

 

Tekst i fotografie: Tomasz Szeszycki