Lista aktualności Lista aktualności

Podtopienia spowodowane nadmiarem opadów deszczu

Bardzo intensywne opady deszczu w lipcu, sierpniu i na przełomie września i października br. spowodowały liczne podtopienia na polach i w lasach, szczególnie na żyznych, trudno przepuszczalnych glebach o podłożu z gliny, iłów, torfu. Poziom wód gruntowych utrzymuje się na niespotykanym od wielu lat wysokim poziomie. Istniejące rowy nie nadążają z odprowadzaniem nadmiaru wód gruntowych. Powoduje to utrudnienia logistyczne w dojeździe do kompleksów leśnych przez drogi gruntowe przebiegające przez okoliczne pola. Niższe temperatury i opad liści powodują, że zwolniła znacznie transpiracja wody z terenów zielonych, stąd stagnująca woda na polach w bezpośrednim sąsiedztwie lasów.

Tekst i fotografie: Tomasz Szeszycki

Na fotografiach stagnująca woda na polach sąsiadujących z kompleksami lesnymi, przez które przebiegają gruntowe drogi dojazdowe do terenów leśnych. Fotografie wykonane w dniu 17.10.2017 r.

Fot. Czesław Skubisz