Lista aktualności Lista aktualności

NIEKTÓRZY LEŚNI USŁUGODAWCY INWESTUJĄ W NOWE MASZYNY. CZY POZYSKIWAĆ DREWNO HARVESTERAMI CZY PILARZAMI?

Jeden z usługodawców z Zakładu Usług Leśnych z Przybiernowa po rozstrzygnięciu przetargu na usługi leśne, po podpisaniu umowy na okres 3 lat na świadczenie usług na terenie Nadleśnictwa Rokita, zakupił wiosną 2017 r. harwester do prowadzenia ścinki drewna. Jest to harwester o mniejszej mocy, przystosowany do prowadzenia trzebieży, czyli cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach. Jest to czwarta taka maszyna, która pracuje na terenie tutejszego nadleśnictwa. Maszyny te są bezpieczne w pracy. Natomiast praca drwali - pilarzy jest  dość niebezpieczna, o dość dużym zagrożeniu wypadkowym. Harwestery są też dużo wydajniejsze i mogą pracować przy niekorzystnych warunkach pogodowych, podczas opadów deszczu. Chętnych do pracy przy trudnej, ciężkiej pracy pilarzy ubywa, na terenach wiejskich jest coraz mniej chętnych do pracy, ponadto do wyczerpującej, odpowiedzialnej pracy drwala oprócz siły fizycznej, refleksu, zdolności przewidywania zdarzeń trzeba mieć idealne zdrowie. Wielu chętnych do tej pracy nie dopuszczają lekarze po wstępnych badaniach. Nie wszystkie prace można jednak wykonać maszynami i ze względów technicznych, i ze względów kosztowych. Harwestery nie są w stanie pozyskiwać drzew o większych wymiarach, szczególnie dębów, buków, świerków, nie radzą sobie na silnie podmokłych terenach, na siedliskach olsów, borów mieszanych wilgotnych, gdzie po prostu grzęzną, toną pod własnym ciężarem. Podczas ulewnych deszczy, podczas dojazdu do miejsc wycinki leśnymi drogami gruntowymi, uszkadzają te drogi, gdyż są zbyt ciężkie. Pod względem organizacji pracy i kalkulacji, rentowności, nie opłaca się wysyłać harwesterów do usuwania pojedynczych, grupowych kilku, kilkunastu wiatrołomów, chorych, zarażonych przez szkodniki owadzie drzew mogących zarazić sąsiadujące, zdrowe drzewa, do usuwania pojedynczych, niebezpiecznych drzew oraz do realizacji niewielkich zamówień na drewno, które zamawiają niekiedy kupcy z firm drzewnych. Pozyskanie drewna ręcznie za pomocą drwali – pilarzy jest czystsze dla lasu, mniej jest połamanych gałęzi, uszkodzonych drzew, uszkodzonych dróg gruntowych lecz praca ta jest niebezpieczna dla nich. Bezpieczeństwo ludzi, pracowników, usługodawców powinno być priorytetem.  Na pewno będzie praca dla drwali – pilarzy, lecz bez wysokowydajnych i bezpiecznych maszyn ścinkowych, leśnicy i leśni usługodawcy już  się nie obejdą.

Pozyskanie drewna w trzebieżach harvesterem dużej mocy w Leśnictwie Rokita.

Fot. Zbigniew Pajewski

Pozyskanie potężnego zamierającego świerka, ścinkę prowadzi pilarz-drwal, praca w Leśnictwie Moracz.

Fot. Zbigniew Pajewski.

Wywóz pozyskanego, zerwanego, odebranego drewna do jednego z kupców z dużej firmy drzewnej.

Fot. Tomasz Szeszycki.

Tekst: Tomasz Szeszycki.