Lista aktualności Lista aktualności

Nawet susza nie pomogła

Blisko 30% powierzchni leśnej Nadleśnictwa Rokita to tereny wilgotne i silnie wilgotne na siedliskach BMw (boru mieszanego wilgotnego), Ol (olsów) i LMw (lasów mieszanych wilgotnych) i innych wilgotnych i bagiennych. Panująca od końca kwietnia br. do 18 lipca br. silna susza i brak opadów deszczu umożliwiły wejście z zabiegami pielęgnacyjnymi, z trzebieżami w tereny leśne dotąd niedostępne lub sezonowo niedostępne z powodu grząskiego gruntu. Jednak mimo trwającej ponad 2 i pół miesiąca suszy trafiają się lasy dalej niedostępne, tak jak na załączonej fotografii, w pododdziale 685 k w Leśnictwie Zabierzewo, na siedlisku olsu należało wykonać zaplanowany przez plan urządzenia lasu zabieg trzebieży w drzewostanie olchowym III klasy wieku, drzewostanu o dużym zwarciu, silnie przegęszczonym. W mocno grząskim gruncie ugrzęzł harwester i dwa wyciągające go potężne ciągniki forwardery. Prace trzeba było przerwać, nawet 10 tygodni suszy nie pomogło, nie obsuszyło gruntu. Na terenie nadleśnictwa niektóre tereny leśne są tak silnie podmokłe, że niemożliwe jest wykonywanie tam zabiegów. Leśnicy z nadleśnictwa liczą, że przy wznowionej właśnie kolejnej rewizji urządzenia lasu na następne 10 lat te trudnodostępne, silnie podmokłe fragmenty lasów zostaną bez wskazań zabiegów gospodarczych, które tam są bardzo trudne do wykonania i bardzo kosztochłonne.

tekst Tomasz Szeszycki