Lista aktualności Lista aktualności

Narada Techniczno-Gospodarcza zwołana przez Dyrektora RDLP w Szczecinie

W dniu 13 listopada 2019r., w siedzibie Nadleśnictwa Rokita, odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG), której celem było sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacji sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i obszary Natura 2000”.

Tekst: Jolanta Szymkowiak

Fotografie: Paweł Kalczyński