Lista aktualności Lista aktualności

Melioracje wodne na podtopionych terenach leśnych

W skutek intensywnych opadów deszczu w 2017 r., kiedy to łącznie spadło 1487 mm opadów atmosferycznych, najwięcej w II półroczu, przy średniej normie rocznej 630 mm podtopieniu uległo 873 ha terenów leśnych nadleśnictwa. Od początku IV kwartału prowadzone są nieprzerwanie intensywne prace melioracyjne.
Na początku stycznia 2018 r. został przeprowadzony przetarg na wykonanie robót z zakresu melioracji wodnych na terenie Nadleśnictwa Rokita z połowy puli środków planowanych na 2018 r. na ten cel. Na 5 startujących w przetargu oferentów przetarg wygrała ponownie firma Domel z Nowogardu, która niezwłocznie po podpisaniu umowy przystąpiła do kolejnych robót w najbardziej podtopionych rejonach nadleśnictwa. Jesienią zabiegi ratownicze i odwadniające z melioracji wodnych zostały wykonane w Leśnictwach: Błotno, Samlino, Kartlewo i Rokita. Obecnie są prowadzone i kończone w Leśnictwie Przybiernów, w kolejce czekają podtopienia w Leśnictwach: Moracz, Zabierzewo i Wiejkówko, również przez firmę Domel. Firmą Domel kieruje Pan Władysław Błażewicz, doświadczony meliorant, z ramienia Nadleśnictwa prace nadzoruje Czesław Skubisz Specjalista Służby Leśnej ds. melioracji wodnych, drogownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Tekst: Tomasz Szeszycki

Fotografie: Czesław Skubisz