Lista aktualności Lista aktualności

Liczne szkolenia i narady terenowe w maju br. w Nadleśnictwie Rokita

W dniach 7, 9, 11 maja 2018 roku odbyły się ćwiczenia terenowe dla studentów z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z maszyn i sprzętu używanego do odnawiania lasu i zalesień.

W szkoleniu uczestniczyło łącznie 164 studentów i 7 pracowników naukowych. Ćwiczenia organizowane są od ponad 20 lat z inicjatywy Wydziału Organizacji i Kadr z RDLP w Szczecinie. Przygotowują i prowadzą je pracownicy Nadleśnictwa Rokita i kadra naukowa  z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W dniu 8 maja br. wizytowali tutejsze nadleśnictwo specjaliści Służby Leśnej ds. sprzedaży drewna z RDLP w Poznaniu.

W dniu 15 maja br. odbyło się szkolenie terenowe w Nadleśnictwie Rokita dla specjalistów Służby Leśnej ds. hodowli lasu ze wszystkich nadleśnictw RDLP w Szczecinie organizowane przez Wydział Gospodarki Leśnej z RDLP w Szczecinie.

 W dniu 16 maja br. z inicjatywy Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi z RDLP odbyła się kilkugodzinna wideokonferencja z kierownictwem  Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Budimex S.A. dotycząca uzgodnień dotyczących jak najszybszej wycinki drzew pod budowę drogi ekspresowej S3 przez tereny Nadleśnictw: Goleniów, Rokita i Kliniska oraz regulacji wstrzymywania ruchu na istniejącej szosie krajowej E3 podczas wycinki drzew w bezpośrednim sąsiedztwie tej drogi oraz innych licznych koniecznych uzgodnień.

W dniu 17 maja br. odbywa się narada terenowa rozpoczynająca prace z urządzania lasu na terenie Nadleśnictwa Rokita, wspólnie z wykonawcą – Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wielkopolskim oraz z wydziałów merytorycznych RDLP w Szczecinie.

W dniu 23 maja br. odbędzie się szkolenie organizowane przez Nadleśnictwo Rokita dla pracowników gmin i sołtysów z zakresu szacowania szkód łowieckich z gmin: Przybiernów i Golczewo.

W dniu 29 maja br. odbędzie się szkolenie na specjalistów Służby Leśnej ds. ochrony lasu z Nadleśnictw: RDLP w Szczecinie i RDLP w Pile organizowane w formie warsztatów terenowych z rozpoznawania siedlisk przyrodniczych przez Wydział Ochrony Lasu z RDLP na terenie Leśnictwa Wiejkówko.

Tekst: Tomasz Szeszycki

Szkolenie terenowe dla studentów z Wydziału Leśnego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szkolenia prowadzili w dniach 7, 9 i 11 maja br. pracownicy Nadleśnictwa Rokita, pracownicy naukowi z Katedry Techniki Leśnej z Wydziału Leśnego UP w Poznaniu i pracownicy ZUL Forest Service. Na zdjeciach pokazy sprzętu używanego do przygotowania gleby do odnowień i zalesień. Powierzchnia szkoleniowa w Leśnictwie Golczewo. 

Fot. Tomasz Szeszycki

Narada terenowa inaugurująca prace z urządzania lasu w Nadleśnictwie Rokita w dniu 17 maja 2018 roku. Omawiano sprawy zamiany rębni III gniazdowych na rębnie II w drzewostanach sosnowych z dobrej jakości II piętrem bukowym na przykładzie leśnictwa Moracz, oddz. 613.

Fot. Paweł Kalczyński

Szkolenie terenowe z hodowli lasu organizowane przez Wydział Gospodarki Leśnej RDLP w Szczecinie, w dniu 15 maja br. na terenie Nadleśnictwa Rokita dla specjalistów SL z hodowli lasu.

Fot. Paweł Kalczyński