Lista aktualności Lista aktualności

Komisja Założeń Planu Urządzenia Lasu w Nadleśnictwie Rokita na lata 2020-2029

Zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w prasie w dniu 5 maja 2017 r. w związku z przystąpieniem do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Rokita, w dniu 8 czerwca br. w siedzibie nadleśnictwa odbyło się posiedzenie Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu celem  sformułowania „Założeń do planu urządzenia lasu na lata 2020-2029 dla Nadleśnictwa Rokita" oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000. Obrady Komisji prowadził Pan Krzysztof Sielecki – zastępca dyrektora RDLP w Szczecinie ds. gospodarki leśnej. W obradach Komisji wzięli udział naczelnicy i pracownicy czterech wydziałów merytorycznych z RDLP w Szczecinie, nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita wraz z zastępcą nadleśniczego i pracownikami działów merytorycznych, kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku, przedstawiciele władz kilku miejscowych gmin, przedstawiciele RDOŚ w Szczecinie, przedstawiciel Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.

Nadleśniczy przedstawił i omówił poszczególne punkty referatu dotyczącego spraw tematyki KZP, naczelnik Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki z RDLP w Szczecinie wniósł uwagi do referatu w formie koreferatu. W razie potrzeby uczestnicy komisji włączali się do dyskusji. Z posiedzenia KZP sporządzony został protokół. Nadleśnictwo przedstawiło również referat w formie audiowizualnej.

Tekst: Tomasz Szeszycki

Fotografia: Paweł Kalczyński