Lista aktualności Lista aktualności

Kolejne szkolenie terenowe z pielęgnacji młodników – z czyszczeń późnych w wielogatunkowych młodnikach

W dniu 31 lipca br. odbyło się drugie w tym roku szkolenie terenowe z pielęgnacji młodników – z czyszczeń późnych w kilkunastoletnich młodnikach z wielogatunkowym składem na różnych siedliskach – BMw, BMśw, LMśw.

 Szkolenie odbyło się w Leśnictwach Przybiernów, Imno, Barnisławice.

W leśnictwie Przybiernów zapoznano się na gruncie z wykonanym zabiegiem czyszczenia późnego w 16 letnim młodniku, w pododdziałach 815 f i j na siedliskach BMw TD So Św i BMśw TD Db So  z udziałem sosny, świerka, buka, dębu bezszypułkowego i brzozy. Młodnik na siedlisku BMw – boru mieszanego wilgotnego na podłożu torfowym, z dużą siecią rowów melioracyjnych z bardzo dobrej jakości świerkiem, sosną, brzozą.

W leśnictwie Imno – młodnik na gruncie porolnym w pododdziale 153 a na siedlisku LMśw – lasu mieszanego świeżego TD So-Bk w 15 letnim młodniku na zalesionym ugorującym gruncie porolnym. Młodnik o pow. 12,43 ha z udziałem sosny, buka, dęba szypułkowego oraz lipy. Omówiono zabieg czyszczenia późnego w 3 hektarowym dużym fragmencie młodnika z bukiem wyprowadzonym w bardzo dobrej jakości przez podgon sosnowy. Podgon sosnowy został usunięty podczas zabiegu czyszczenia późnego.

W leśnictwie Barnisławice omówiono na gruncie zabieg czyszczenia późnego wykonanego w 14 letnim młodniku na siedlisku BMśw – boru mieszanego świeżego TD Bk-So z sosną, bukiem i dębem bezszypułkowym.

Na każdej powierzchni z młodnikiem na temat zabiegu pielęgnacyjnego wypowiadali się leśniczowie prowadząc ciekawe merytorycznie dyskusje i dzieląc się doświadczeniami, a szkolenie prowadzili i podsumowali pracownicy inżynieryjno-techniczni z biura nadleśnictwa.

Tekst: T. Szeszycki

Szkolenie terenowe z pielęgnacji w młodnikach - czyszczenia późne w młodniku w pododdziale 153a w leśnictwie Imno. Fot: B. Szymkowiak, T. Szeszycki.

Szkolenie terenowe z pielęgnacji młodników - czyszczenie późne w młodniku w pododdziale 257 g w Leśnictwie Barnisławice. Fot. B. Szymkowiak i T. Szeszycki