Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia terenowe z maszyn leśnych stosowanych w zagospodarowaniu lasu dla studentów z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W dniach 6, 8 i 10 maja 2019 r. zostały zorganizowane i przeprowadzone na terenie Nadleśnictwa Rokita ćwiczenia terenowe  z przedmiotu „Maszyny Leśne” dla studentów I roku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W zajęciach uczestniczyło 122 osób, w tym pięciu naukowców z katedry Techniki Leśnej z Wydziału Leśnego UP w Poznaniu i 117 studentów w trzech grupach.

 

Ćwiczenia przeprowadzone zostały z tematów:

 1. ochrony przeciwpożarowej na szczeblu nadleśnictwa, w którym funkcjonuje
  Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny i meteorologiczny punkt prognostyczny do prognozowania zagrożenia przeciwpożarowego.

Studentów zapoznano:

 1. z prognozowaniem zagrożenia pożarowego,
 2.  z systemem dyżurowania przeciwpożarowego w PAD przy Nadleśnictwie Rokita,
 3. z systemem wież przeciwpożarowych na przykładzie wieży obserwacyjnej ppoż. z kamerą telewizji przemysłowej w Rokicie,
 4.  z pracą dyżurnych obserwatorek ppoż.,
 5. z samochodem patrolowo-gaśniczym na podwoziu Land Rover przebudowanym do gaszenia i dogaszania małych ognisk pożarów,
 6. z lotniczym systemem wykrywania i gaszenia pożarów lasu przez samoloty DROMADER z pobliskiego lotniska w Goleniowie wynajmowanych po przetargu przez RDLP w Szczecinie jako usługę przez specjalistyczną firmę lotniczą

 

Sprawy przeciwpożarowe omawiał Pan Czesław Skubisz – Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu.

 1. z przygotowania pozrębowych i podokapowych powierzchni leśnych do odnowień i gruntów porolnych przeznaczonych do zalesień.

Ćwiczenia odbyły się w Leśnictwie Golczewo w oddziale 128 i 129, podczas których pokazywane były:

 1. ciągnik z rozdrabniarką do gałęzi – do oczyszczania z pozostałości pozrębowych powierzchni leśnych po wyciętych zrębach przeznaczonych do odnowień,
 2. ciągnik z pługiem leśnym zawieszanym LPŻ 75 z pogłębiaczem do wyorywania pasów na zrębach  lub gruntach porolnych z przeznaczeniem do odnowień lub zalesień,
 3. ciągnik zrywkowy skidder – LKT produkcji słowackiej z zamontowanymi glebofrezami ustawionymi ukośnie do naorywania rabatów (wywyższeń) na silnie podmokłych zrębach na siedliskach BMw i LMw, których jest dość sporo w Nadleśnictwie Rokita oraz do naorywania rabatów  do wykonywania zalesień na silnie podmokłych gruntach porolnych,
 4. ciągnik rolniczy z doczepioną broną talerzową do przygotowania gleby podokapowo pod drzewostanami bukowymi podczas urodzaju bukwi, celem inicjowania odnowień naturalnych buka.

 

Pokaz demonstrowały:

- dwa zestawy sprzętu wraz z ciągnikiem rolniczym i LKT z frezem do naorywania rabatów z Nadleśnictwa Rokita, ciągnik z rozdrabniarką z Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie, ciągnik z pługiem LPŻ-75 z Zakładu Usług Leśnych FOREST SERVICE.

Ćwiczenia te prowadzili i omawiali wspólnie Leśniczy Leśnictwa Golczewo i jeden z naukowców z katedry Techniki Leśnej z Wydział u Leśnego UP w Poznaniu.

 

Dodatkowym punktem programu było zapoznanie się z unikalnym w Polsce, jednym z dwóch w kraju wyłączonym drzewostanem nasiennym klona jawora z 20 drzewami matecznymi tego gatunku oraz z kilkunastoma drzewami matecznymi świerka, modrzewia, dęba szypułkowego (łącznie w Nadleśnictwie Rokita znajduje się 145 drzew matecznych dębu szypułkowego i bezszypułkowego, sosny, świerka, modrzewia, jawora, daglezji – najwięcej ze wszystkich 35 nadleśnictw z terenu RDLP w Szczecinie), z pomnikiem przyrody dębem Władychem nazwanym imieniem legendarnego leśniczego pioniera Ziem Zachodnich oraz z podsadzeniami cisa pospolitego, a także z odnowieniami naturalnymi buka i z okazałymi bukami z lęgowymi dziuplami nadrzewnych kaczek gągołów oraz z jednym z miejsc turystycznych nad jeziorkiem z gągołami.

Spotkanie kończyło się, w zależności od pogody, obiadem w Hubertówce podczas deszczu lub na stanicy przy jeziorze z gągołami.

Ostatnią trzecią najliczniejszą 53-osobową grupę studentów nie wystraszył intensywny, długo wyczekiwany po długotrwałej suszy deszcz. Biesiadę umilił gospodarz miejsca, miejscowy leśniczy Wiesław, utalentowany leśnik i muzyk multiinstrumentalista. Przyniósł do Hubertówki pięć gitar ze swojej licznej gitarowej kolekcji i umilał studentom posiłek i pobyt grając na gitarze rock and rolle i inne znane przeboje, w przerwach grał na harmonijce ustnej.

Do koncertu gitarowego włączył się najmłodszy z naukowców o imieniu Jakub, który okazał się świetnym gitarzystą i jeden ze studentów. Muzykom towarzyszyli studenci, którzy przy akompaniamencie gitar śpiewali piosenki rajdowe, harcerskie i hymny leśników.

Były to 24 ćwiczenia dla studentów Wydziału Leśnego UP z Poznania organizowana corocznie od 1995 roku (z jednym rokiem przerwy).

Leśnicy z Nadleśnictwa Rokita  zawsze chętnie goszczą brać studencką z powyższego wydziału, w tym roku pomimo trwającej kontroli pełnej i kolejnego zajętego popołudnia.

To wspaniałe, że kierownik i naukowcy z Katedry Mechanizacji Leśnej z Wydziału Leśnego UP w Poznaniu i kolejni Panowie Dyrektorzy i Naczelnicy Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Szczecinie podtrzymują tradycję ćwiczeń terenowych dla młodzieży studenckiej z Wydziału Leśnego w Poznaniu.

Tekst: T. Szeszycki

Ćwiczenia terenowe z tematu: leśne maszyny do zagospodarowania lasu do przygotowania gleby pod odnowienia zrębów pod podsadzenia, zalesienia gruntów porolnych dla studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na terenie Nadleśnictwa Rokita w Leśnictwie Golczewo 6, 8 i 10 maja 2019 r. Fot. R. Pajestka.

Fot. R. Pajestka

Fot. R. Pajestka

Fot. R. Pajestka

Fot. R. Pajestka

Fot. R. Pajestka

Fot.: T. Szeszycki

Fot.: T. Szeszycki

Fot.: T. Szeszycki

Fot.: T. Szeszycki

Fot.: T. Szeszycki

Fot.: T. Szeszycki

Fot.: T. Szeszycki

Fot.: T. Szeszycki

Fot.: T. Szeszycki

Fot.: T. Szeszycki

Fot.: T. Szeszycki

Fot.: T. Szeszycki

Fot.: T. Szeszycki

Fot.: P. Kalczyński

Fot.: P. Kalczyński