Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia taktyczno-bojowe, pk. „ALFA LAS-2019”

Na terenie Nadleśnictwa Rokita w  Leśnictwie Imno w dniu 15 kwietnia 2019 roku w godzinach popołudniowo-wieczornych odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe straży pożarnej mające na celu sprawdzenie skuteczności wykrywania pożarów lasu i stosowania procedur alarmowania przez Lasy Państwowe, a w zakresie celów założonych przez PSP było utworzenie punktu czerpania wody, zbudowanie magistrali z odcinków W75, utworzenie stanowisk gaśniczych w obronie o sumarycznym wydatku 40hl/min i dostarczenie do stanowisk gaśniczych 120m3 środka gaśniczego.                                       

W ćwiczeniach udział wzięło 63 strażaków, 15 pojazdów ratowniczych PSP i OSP z trzech powiatów – kamieńskiego, gryfickiego i miasta Świnoujście , samolot gaśniczy PZL M18B DROMADER wynajęty przez Lasy Państwowe oraz pracownicy i samochód patrolowo-gaśniczy Nadleśnictwa Rokita.                                

Na zakończenie oficer z Komendy Wojewódzkiej PSP ze Szczecina  pozytywnie ocenił ćwiczenia i podziękował za ich sprawne przeprowadzenie.

Tekst; Tomasz Szeszycki i Czesław Skubisz.

Fotografie; Czesław Skubisz.